Hans Förstl


Zaburzenia funkcji poznawczych. Kieszonkowe vademecum z atlasem

H. Forstl, A. Maelicke, C. Weichel


Wrocław 2007 , wydanie I
91 str., okładka miękka
ISBN: 83-60466-12-4


Na skutek zmian demograficznych w ostatnim okresie nieproporcjonalnie szybko wzrasta liczba chorych ze schorzeniami warunkowanymi podeszłym wiekiem. Tendencja ta będzie się utrzymywała zapewne i w kolejnych latach
Za tzw. wczesną diagnozę, podstawowe leczenie, opiekę społeczno-medyczną oraz prowadzenie rodzin tych chorych odpowiedzialni są przede wszystkim lekarze rodzinni i interniści. To właśnie z myślą o nich, została opracowana niniejsza książka.
SPIS TREŚCI

1. Wstęp

- Wprowadzenie

- Rys historyczny

- Epidemiologia

2. Definicje

- Otępienie i pamięć

- Różnicowanie zespołów otępiennych z innymi zaburzeniami

Diagnostyka różnicowa otępień

3. Diagnostyka

- Wywiad i badanie

- Testy psychometryczne

- Diagnostyka kliniczna

4. Postacie otępienia

- Otępienie typu Alzheimera

- Zaniki okolicy czołowo-skroniowej

- Otępienie z ciałami Lewy`ego

- Inne choroby neurozwyrodnieniowe

- Otępienia naczyniopochodne

- Choroby wywołane prionami

- Zapalne choroby ośrodkowego układu  nerwowego

- Otępienia metaboliczne, warunkowane niedoborami pokarmowymi i toksyczne

- Otępienia w przebiegu innych chorób mózgu

- Otępienia pourazowe

- Otępienia warunkowane niedotlenieniem

- Otępienia warunkowane genetycznie

- Zespoły podobne do otępienia w przebiegu chorób psychicznych

- Leki, które mogą powodować ujawnienie się zespołów podobnych do otępienia

5. Terapia

- Całościowy plan terapii

- Leki przeciwotępienne

- Inne leki psychotropowe

- Terapia innowacyjne

- Czynniki ryzyka na które można wpłynąć

- Postacie terapii niefarmakologicznej

- Poradnictwo i opieka nad pacjentami i ich krewnymi

Literatura

Skorowidz

Dodatek DemTect